Српски народни инструменти

Сваки народ има традицију и спознавањем традиције у свим правцима, спознаје самога себе.

Обновити стари народни инструментаријум у свој целости и лепоти, потреба је народа ком је стало до историје свога духа и подузеће које би обрадовало све оне који љубе колевку рода свога.

На овој линији остајемо са надом да ће матерња мелодија и са њом изворни инструменти поново процветати снагом своје лепоте.

На жалост, током бурне историје изгубљени су изворни називи за неколико најважнијих музичких инструмената, а то се и данас наставља нашом безобзирношћу. Ти називи су прасловенске или српске средњевековне старине. Тако су тамбура (псл. гусле), гајде (псл. дуде) и ћемане (ст. срп. гуслице) са Турском окупацијом заменили стара имена источњачким називима. Свирала је изворни назив прасловенске старине из кога је и настао глагол свирати. Са тим именом се појављује и у Душановом законику, те са њим опстаје до данас, док је назив фрула из румунског fluer. Бубањ (псл.) код готово свих словенских народа означава ударачки инструмнет са две наспрамно растегнуте коже.

Стога позивамо посетиоце, да уместо туђица користимо изворне домаће називе који су већином стари и више миленијума.