Циљеви радионице

Циљеви

Први по важности циљ, свакако, био би преношење и оживљавање традиције израде старих народних инструмената у потпуности. То значи копирање изгледа, поступка израде и темперовања. Овде леже две делимично опречне потребе: једна је истраживачка која је ближа идеалу, а друга је савременог музичара коју налажу правила данашњице. Решење је негде у средини.

Зарад бољег сагледавања циљева радионице поделићемо их дакле, у три основне части – како би то наши стари рекли – односно три групе:

Част I: ИЗГЛЕД

Изглед инструмента преноси традицију, појмање лепог у старијем времену. Ова част чини врло важну особину свих инструмената и битна је када се копирају и изучавају инструменти.

Част II: ПОСТУПАК ИЗРАДЕ

Старе поступке за које се зна, или до којих се проучавањем  долази и открива у суштинским стварима примењивати. Циљ овде треба поделити у два важна дела најављена на почетку:

а) приступ веродостојности: Праћењем већег броја узорака који се у музејима чувају, те писане грађе, уочавају се основна правила израде. Наравно, за подухват овај треба још времена, јер нисмо још сва правила и детаље исцрпли и применили, како бисмо стекли што потпунији увид и сагледали учинке. За ово је потребно више савремених публикација музејских примерака инструмената са детаљним описима и укључивање што већег броја мајстора у копирању. Овај приступ у себи носи потребу оживљавања звука старих народних инструмената који су изашли из употребе или се враћају.

б) приступ усаглашавања: Усаглашавањем преношења поступка израде са старих примерака и савремених знања, тражити што лепши звук. Ово је приступ којег се ми држимо.

Част III: ТЕМПЕРОВАЊЕ

Инструмете данас, у савременом модусу или у оном старијем који је на старим инструментима сачуван остао, на тамбурама, фрулама…израђујемо. Одређени записи за штимовање жичаних инструмената постоје и треба их испитати.