Гајде Небојша Милошевић

Гајде

Двогласне јужноморавске гајде. Јарећа кожа.
Материјал – шимшир и јасен (гајдуница, бордун), трска (писак).

gajde