Гоч, мајстор Милун Марјановић.

Гоч

Гоч, мајстор Милун Марјановић.
Материјал је искључиво дрво, а не шпер или лесонит и слично.