Деф

Инструмент особен за широк простор Азије, Блиског Истока, Балкана. Прве приказе налази у древном Сумеру (од уобичајених до великих кружних промера, па и правоугаоних мањих облика), потом Египту, а јавља се и на мозаицима античког Рима. Танка растегнута кожа даје мек и умилан звук дубоких тонова, који имају дуже трајање. Прави се од савијеног дрвета, најчешће ораха и растегнуте јареће коже.