Свирала (фрула)

Археолошки налази свирале од кости са прозорчетом за ваздух и чепом од смоле, старости су чак до 25.000 година и потичу из Чешке и Белгије (Ђуровић, Порекло…, 2016).
Стари српски и уопште словенски назив је свирала (рус. свирол, блг. свирел). У народу познати су и називи свирајка, свирајче, јединка, дудук је турцизам, док назив фрула је од румунског флуер, које је од flute германизам. Данас су у Србији у употреби свирале усавршене према модерним стандардима и темперују се. Имају 7 рупица и традиционално се праве најчешће од шљиве, потом дрена и багрема. Старински дудук не треба заборавити јер је то национални симбол највеће старине и пандан кавалу који изворно није српски.
Мајстори које представљамо имају дугогодишње искуство и заслужују пажњу.