Гајде

Гајде су инструмент античког доба и у Европи, када су вероватно допрле са Истока. Мора се поменути и један Хетитски приказ из око 1500 пне из хетитског града Хатуше са улазне капије. По нашем мишљењу без обзира на одбацивања једног дела научника највероватније су гајде приказане поред фигуре са тамбуром.
Најстарији потврђени прикази долазе из Сирије из 3, века пне. Прасловенске старине назив дуде указује да су тада постојале и код Словена. Руски лингвисти сматрају према неким записима да су међу Србима постојале у 11. веку. На простору Србије свира се више типова гајди: јужноморавско-македонски тип, који се свира од околине Ниша па све до југа Македоније. Затим, ту су сврљишке гајде са дуплом цеви, ерске гајде, и на крају војвођанске гајде такође са двоцевном свиралом.

Основни делови инструмента су: гајденица, писак, бордун, мешина.