Гајде

Гајде су инструмент античког доба и у Европи, када су вероватно допрле са Истока. Најстарији прикази долазе из Сирије из 3, века пне. (Ђуровић И., Порекло музичких инстр..2016). Прасловенске старине назив дуде указује да су тада постојале и код Словена. Руски лингвисти сматрају према неким записима да су међу Србима постојале у 11. веку. На простору Србије свира се више типова гајди: јужноморавско-македонски тип, који се свира од околине Ниша па све до југа Македоније. Затим, ту су сврљишке гајде са дуплом цеви, ерске гајде, и на крају војвођанске гајде такође са двоцевном свиралом.

Основни делови инструмента су: гајденица, писак, бордун, мешина.