Клепетуша

Инструмент је заправо звоно са клатном. Прави се од метала или дрвета.