Лаута

Лауте се разликју по дужини врата. Европска има краћи врат и различит број жица. Основни тип лауте има 4х2 најлонске жице (штим ГДАД). Прагови најлонски и померљиви. Гласњача носи розету и кобилицу залепљену. Корпус је састављен из кришки. Глава забачена уназад са дрвеним чивијама. На двору Цара Душана свирали су лаутари и бибњари, па се да закључити да је западни тип лауте (јер је то западњачки термин) долазио у наше крајеве са путујућим музичарима, вероватно дворским. Треба имати на уму да су тамбуре у средњевековној Србији имале назив гусле.