Лаута

Лауте се разликју по дужини врата. Европска има краћи врат и различит број жица. Основни тип лауте има 4х2 најлонске жице (штим ГДАД). Прагови најлонски и померљиви. Гласњача носи розету и кобилицу залепљену. Корпус је састављен из кришки. Глава забачена уназад са дрвеним чивијама. Позната је на фрескама средњевековне Србије.