Ћемане (византијска лира)

Византијска лира позната је у фолклору балканских народа. Вероватно је настала из тамбурице која се почела гудати у 8-9. веку, а која је била присутна у Грчкој од 3. века пне. Код нас је фрескописана у Дечанима, што доказује њен продор у средњем веку са путујућим глумачко-музичким трупама из Византије или Европе. Познати су и арх. налази из Новгорода Великог (11-12. век).
Израђујемо је од јавора, са гласњачом од смреке. Жице могу бити и од природног материјала, штим ГДГ. Три чивије од дрвета. Гудало има власи од коњског репа.