Псалтир

Псалтерион, псалтир, пјесница је средњевековни инструмент. Код нас најранији приказ је из Богородице Љевишке 1307-09. год. Повратили смо га у живот и задали конструкцију која даје особен тон и може бити добра основа за „српски псалтир“. Наша поставка има по две жице унисоне, али средњевековна српска традиција је најчешће имала појединачне жице, па се може ићи и ка том решењу што даје могућност већег броја тонова.