Шупељка

Шупељка је једноставна свирала без писка, слична кавалу али кратка, најчешће 30-40 цм. Назив је словенски за разлику од кавала, a везе има са дувачким инструментом сопјели из српских средњевековних текстова. Карактер је праисторијски, јер има паралела са археолошким налазима познатим од палеолита (Ђуровић И., Порекло музичких инструмената код Срба, 2016). На Косову и Македонији зову га шупељка. Назив шпиљ особен је за Пештер.