Тамбура

Тамбура је настала у сумерској цивилизацији, како показују нове публикације и бројни археолошки налази са њеним приказима, датовани од око 3200. пне., па кроз читав стари век (The Archaeomusicology of the Ancient Near East, Richard J. Dumbrill, 2005).
Тамбура је до Словена са Истока дошла у античко доба преко Грка и вероватније Римљана крајем старе ере, када се звала гусле сходно домаћим средњевековним подацима (Ђуровић И., Порекло музичких инструмената код Срба, Крагујевац 2016).
У нас бројне су фреске које приказују тамбуру, почев од Богородице Љевишке око 1307-1309. Те тамбуре имале су на врху главу козорога или коња на закривљеном крају врата, што ће преузети данашње гусле.
Тамбура 19-20 века у Србији имају крушкасто тело и главу са фрцоклом и металним чивијама или пуж са дрвеним чивијама. Сем ње најпознатија је и тамбурица мањих димензија позната и као бисерница.