Труба

Труба је инструмент праисторијских времена када је кориштен у ритуалне сврхе. У античко доба почиње се правити од метала и служи као сигнални инструмент за војне сврхе. Од средњег века почиње њен развој у музички инструмент (Ђуровић И., Порекло музичких инструмената код Срба, 2016). Има је приказане на великом броју средњевековних фресака понекад упарене са другим инструментима правих, закривљених и S облика (претеча савремених), од коре дрвета, дрвета, рогова, метала: Дечани (слика испод), Копорин, Хопово, Хиландар…