Зујача

Зујача је дашчица окачена на коноп којим се врти изнад главе и производи јак брујећи звук. Археолошки налази познати су од горњег палеолита (Ђуровић И., Порекло музичких…, 2016). У српској пракси ово је дечји инструмент.