Кавал

Кавал израђујемо из једног дела, од јасена и дрена. То је стара традиција израде која даје најбогатији тон. Јасен даје нежан мистичан звук, а дрен енергичан и древан. Само код бољих кавала (који сами наводе ка правом начину дувања и размаку усана) може се разликовати и контролисано изводити 4 звука у нижем регистру: каба, полурез, полурез са средњим регистром (два тона у октави), и пун рез. За сваки поступно потребно је све јаче удувавање, а за полурез са средњим рег. још и подешавање отвора усана. Само добар кавал има прави шум у оба регистра који се може и контролисано појачавати или смањивати по потреби.