Тамбура Александар Милутиновић

Тамбура

Материјал јавор. Тамбура са 4 линије октавно упарених жица (Г, Д, А, Д). Чивије од абоноса. Гриф – ребрасти јавор. Најлонски прагови-стандардни штим.