Тамбура

Тамбура

Инструмент на прелазу од тамбуре ка дуговратој лаути. Поставка жица као на Симићевој првој тамбури којом је снимљен први албум групе Бело Платно: Г/2 танке+1 бас, Д/2 танке+1 бас, А/1 танка+1 бас, Д/1 бас – укупно девет жица. Ово омогућава свирање без трчања по врату, и даје посебност тону нарочито у највишој октави. Прагови од челичне жице, у стандардном систему. Дрво јаворово. Розета-грб Лазаревића.