Гуслице

Инструмент који служи како би се деца „израна вежбала гуслању“. Звук му је шкрипа. Паралеле широм света по начину градње указују на праисторијско порекло овог инструмента у српској пракси (Ђуровић И., Порекло музичких инструмената код Срба, 2016). Израђује се од стабла кукуруза или кукуте. Две „струне“ од истог комада се прорежу и уздигну на два дрвцета (Марковић З., 1989).