Дромбуља

Инструмент који се од средњег века у Европи израђује од метала. Старији од тога познати су налази од кости, а етнографски примерци указују да се рабио и од дрвета. У та стара доба употребљаван је у ритуалној (шаманској) пракси, да би касније постао инструмент забавног карактера. Паралеле српском називу налазе се у латинском dromba.