Лејка

Свирала са једноструким ударним језичком (писком), пребираљком од дрвета са 6 рупица за тонове и резонатором од тикве (лејке). Позната у околини Лесковца. Звук подсећа на дубоки регистар кларинета (Gojković A., 1989).