Паљка

Паљка је народна имитација кларинета, са једностурким ударним језичком. Тело се прави од тикве са дужим делом као пребираљком и левкастим звоном као завршетком. Обично има 4 рупице. Позната још као Златиборски дудук (Gojković A., 1989).